preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb

Login
DABAR 2021.

 

4. a - razredna stranica

Školski list "Mihić"

Mi u medijima

Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
Autor: Vanja Jurilj, 16. 7. 2021.

Osnovna škola Antuna Mihanovića, Zagreb, partner u Projektu ,,Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“, temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama  u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.", broj poziva: UP. 03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa ,,Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020." objavljuje Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi.

Iscrpne informacije možete pročitati u nastavku objave. 


U sklopu projekta ,,Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“, temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama  u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.", broj poziva: UP. 03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa ,,Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020." Osnovna škola Antuna Mihanovića, Zagreb, partner u Projektu objavljuje

 

 

Javni poziv

 

za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Zagreb - partneru u projektu ,,Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV."

 

Projektom ,,Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV." predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba - partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i  integracije učenika s tekoćama u osnovnim i srednjim školama.

 

POMOĆNIK U NASTAVI

 

Broj traženih osoba: 6

 

Mjesto rada: Osnovna škola Antuna Mihanovića, Zagreb Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, za  nastavnu godinu 2021./2022.

 

UVJETI:

najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema

protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pica, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan-učioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, naklonost prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

  • osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)
  • iskustvo u volontiranju
  • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju
  • završena edukacija za posao pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika, obrazovna ustanova - osnovna  škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente:

  • zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku postu)
  • životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno  je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje iii navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),
  • dokaz o odgovarajućem  stupnju  obrazovanja  (presliku  diplome  iii potvrdu  o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (ako je osoba posjeduje)

 

Preslike traženih  priloga ne moraju  biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje  su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na Gradski ured za obrazovanje, Ilica 25, 10000 Zagreb s naznakom Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Zagreb - partneru u projektu "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV." od 19... do 28.srpnja 2021.godine preporučeno poštom ili osobno.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o Zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.

Javni  poziv  biti  će objavljen  19. srpnja  2021.  godine  na web  stranici  Hrvatskog  zavoda  za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i otvoren je do 28. srpnja 2021. godine.

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju