preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb

Login

Dokumenti za prikaz
Školski projekt: Europska unija - jednistvo u različitosti

Projekt EU: Jedinstvo u različitosti

Kriteriji vladanja

Kriteriji vladanja

Planovi

Plan nabave za 2020. godinu

Financijski plan-PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU 

Financijski plan 2020.-2022. -obrazloženje

Financijski plan- plan rashoda i izdataka 2020.-2022.

Financijski plan- PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

Plan nabave 2019.

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika- opći dio 2019.-2021.

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika- obrazloženje

Prijedlog financijskog plana prihoda i primitaka

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika- plan rashoda i izdataka

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika  - plan rashoda i izdataka

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika  - plan prihoda i primitaka

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika  - obrazloženje

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika  - opći dio 2018. - 2020.

Plan nabave 2018

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika  - plan rashoda i izdataka

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika  - plan prihoda i primitaka

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika  - obrazloženje

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika  - opći dio 2017. - 2019.

Plan nabave 2017

Prijedlog financijskog plana - opći dio 2016. - 2018.

Plan prihoda i primitka 2016. - 2018.

Plan rashoda i izdataka 2016. - 2018.

Obrazloženje financijskog plana 2016. - 2018.

Plan nabave 2016.

Obrazloženje financijskog plana 2015. - 2017.

Plan prihoda i primitka 2015. - 2017.

Plan rashoda i izdataka 2015. - 2017.

Prijedlog financijskog plana - opći dio 2015. - 2017.

Plan nabave 2015.

Plan OŠ Antuna Mihanovića 2014. - 2016.

Plan nabave 2014.

preskoči na navigaciju