2014-09-01 15:54:00

Izviđači u ekološkim akcijama

Tijekom ljeta naši izviđači su na svom logorovanju u Pakoštanima započeli s velikim ekološkim akcijama. Tako su na samom logorovanju svakodnevno odlazili na svoje „ekološke sate“ odrađivajući svoja ekološka zaduženja.

Koja su to zaduženja bila? Čišćenje plaže u Pakoštanima, čišćenje obale Vranskog jezera, čišćenje grada Pakoštane, te njegove okolice. Bilo je tu svakojakog otpada, onog sitnog od najlonskih vrećica, ambalaže svakojakih proizvoda, do automobilskih guma, starih WC školjki, madraca, starih suncobrana i starog potrganog bicikla.

Radili smo tako petnaest dana. Mještani su nas isprva gledali prilično sumnjičavo, a nakon nekoliko dana počeli su hvaliti naše poduhvate, pa su nam čak i predlagali kamo da odemo.

Tu naše ekološko djelovanje nije stalo. Razmišljali smo što bismo mogli sličnoga napraviti  u mjestu u kojem živimo. Tako je naš Odred izviđača Javor zajedno sa 28.samostalnom družinom izviđača Dubrava odlučio očistiti dio potoka Trnave. Podijelili smo se u dvije skupine, jedna je krenula od Grada mladih, a druga od okretišta tramvaju u Dupcu. Čisteći išli smo jedni prema drugima dok se nismo našli kod Studentskog grada. Skupili smo oko 500 kg raznog odpada kojeg su veliki izviđači kombijem odvezli na odlagalište, a nešto i u reciklažno dvorište Dubrava.

Našu smo akciju nazvali Potok našeg kvarta, a valja napomenuti da je akciju podržao Fond za zaštitu okoliša i Grad Zagreb.


Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb