2019-08-19 13:00:42

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika za šk. god. 2019./2020.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (NN 48/2019).

 

 


Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb