2019-10-15 12:00:00

Svjetski dan tablice množenja

 4. listopada naši su petaši s nastavnicom matematike Marijom Benko 
Kulenović obilježili Svjetski dan tablice množenja. Sudjelovali su u 
rješavanju zanimljivih zadataka i pri tome se zabavili te ponovili 
tablicu množenja!


Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb