2019-12-13 18:38:24

Sv. Nikola u projektu Zdrav kao lav

Ove godine je, nakon svih dana izbivanja naše dječice, bilo neizvjesno, hoće li nas uopće pohoditi... Ipak nas nije zaboravio, niti zaobišao.

 

 

Dramska skupina sv. Brcka sa svojim marljivim glumcima obradovala nas je pravom dječjom predstavom  za koju su učenici sami pisali tekst, uz pomoć  našeg bivšeg učenika, sada već i učitelja, Ivana Šuka. Svaki dan izabrati zdravu hranu ne samo za tijelo, već i dušu...Zdrav duh u zdravom tijelu...   Marija Žganjer, vjeroučiteljica          

Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb