2020-02-22 21:23:34

Posjet Arheološkom muzeju i Židovskoj općini

Učenici petih razreda naše škole, u pratnji razrednica i predmetnih učitelja, bili su u posjetu Židovskoj općini i Arheološkom muzeju. U Arheološkom muzeju oprimjerili su svoje znanje o Egiptu, vidjeli sarkofage i poznatu „zagrebačku mumiju“.

Upoznali su se i s zbirkom predmeta koji pripadaju pretpovijesnim razdobljima. 

U Židovskoj općini dočekao ih je rabin te u razgovoru objasnio osnovne razlike židovstva i katoličanstva, pokazao molitvene predmete.
Učenički dojmovi najviše govore:
„ Uživao sam slušajući rabina jer priča na zanimljiv način.“
                                                                                        Marko

„ Rabin je zanimljiv jer se trudio sve nam objasniti i sviđa mi se jer sve vjere žele da ljudi budu dobri jedni prema drugima i pomažu si. “
                                                                                        Lana

„ Mumija u Arheološkom muzeju me iznenadila i malo uplašila, ne mogu vjerovati da je prava.“
                                                                                        Teo


Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb