preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb

Login
DABAR 2021.

 

Godina čitanja

Čitajmo da ne ostanemo bez riječi.

Tražilica
4. a - razredna stranica

Dan škole

Školski list "Mihić"

Mi u medijima

 

  

 

Poludnevni boravak  

Aktivnosti i sadržaji programa poludnevnog boravka provode se preko 25 godina u osnovnim školama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Korisnicima ovog programa osigurava se poludnevni boravak u školi u trajanju od pet sati svakog radnog dana, prije ili poslije nastave, ovisno o smjeni pohađanja nastave. Učenicima su osigurana i dva obroka, školski pribor, a naši stručnjaci provode neposredni socijalno-pedagoški rad s učenicima koja su uključena u redovni program osnovnoškolskog obrazovanja.

Ovaj program je treutno organiziran  u 21 školi, u njega je uključeno je oko 370 korisnika u 27 odgojnih skupina s  10 do 12 korisnika po skupini. 

Na inicijativu stručnog suradnika škole ili nastavnika, roditelja ili učenika koji se obratio za pomoć dolazi do prijedloga uključenja. Odluku o uključenju donosi stručni tim u sastavu: odgajatelj, socijalni radnik nadležnog ureda, pedagog škole ili drugi stručni suradnik u školi. Po donošenju odluke, a nakon pristanka roditelja i samog učenika, škola se pismenim putem obrati nadležnom uredu Centra za socijalnu skrb.  Ured Centra za socijalnu skrb, nakon razgovora s roditeljima/starateljima uključuje učenika u poludnevni boravak  donošenjem rješenja.

Tko je uključen u program poludnevnog boravka?

 • djeca u dobi od 8 do 14 godina
 • učenici osnovne škole od 2. do 8. razreda
 • žive u vlastitoj obitelji
 • zakazuju u obrazovnom procesu (školski neuspjeh, neizvršavanje školskih obaveza)
 • ispoljavaju neke od oblika poteškoća u ponašanju koji još nisu čvrsto fiksirani
 • skupina broji od 10 do 12 članova
 • rad u grupi: 11 i 30 – 16 i 30 sati, ili od 9 – 14 sati
 • izvan grupe: prije ili poslije rada u grupi i to na poslovima individualnog  rada, rada s roditeljima, suradnje s pedagoškom službom škole i ostalim službama i ustanovama s kojima je to potrebno
 • vođenje dokumentacije, sudjelovanja na stručnim  sastancima, komunikacija i suradnja s matičnom Ustanovom i drugo
 • najmanje jednom mjesečno organiziranje odlaska sa skupinom u kino, kazalište, bazen, klizanje, ZOO, priredbe, sportska događanja, muzeje i sl.)

Glavni ciljevi programa: 

 • samoaktivnost         
 • razvijati odgovornost za svoje ponašanje                        
 • samostalnost                                                                     
 • razvijati pozitivan pojam o sebi    
 • razvijanje zajedništva                                    
 • zadovoljenje potrebe za  pripadanjem
 • usvajanje osnovnih pravila komunikacije
 • rješavanje problema
 • uvažavanje/udovoljavanje zahtjevima i pravilima
 • suradnički odnosi, razumijevanje vlastite uloge (u grupi, obitelji)
 • poštivanje različitosti drugih              
 • savladavanje školskog gradiva - izravna pomoć u učenju;
 • stvaranje navika redovitog učenja - organizirano učenje, kvizovi znanja;
 • poučavanje tehnikama/načinu učenja - zajedničko planiranje i praćenje rada;
 • razvijanje samostalnosti u radu - vježbe koncentracije, poticanje
 • razvijati uočene sklonosti, vještine i  sposobnosti - sportske aktivnosti, uključivanje u sportske klubove
 • poticati i razvijati maštu i kreativnost- likovni sadržaji
 • prevencija neprihvatljivog ponašanja - program izvan škole za poticanje aktivnosti 
 • kvalitetno i organizirano slobodno vrijeme                                                
 • razgibavanje i opuštanje                                                                                        

 

 

 

preskoči na navigaciju