preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb

Login
DABAR 2021.

 

Godina čitanja

Čitajmo da ne ostanemo bez riječi.

Tražilica
4. a - razredna stranica

Dan škole

Školski list "Mihić"

Mi u medijima

Pravilnik o radu

Osnovna škola Antuna Mihanovića u Zagrebu

 

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

Školska knjižnica je informacijsko, komunikacijsko i kulturno središte škole.

Školsku knjižnicu čini organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja, uz mogućnost pristupa elektroničkim izvorima informacija i stručni rad knjižničara, služi zadovoljenju informacijskih, obrazovnih, stručnih i kulturnih potreba korisnika.

 

Članak 2.

Djelatnost školske knjižnice je dio odgojno-obrazovnog i knjižničnog sustava i izravno je uključena u nastavni proces i učenje.

Djelatnost školske knjižnice ostvaruje se kao neposredna odgojno-obrazovna djelatnost, stručna knjižnična djelatnost i kulturna i javna djelatnost.

Zadaće školske knjižnice su: promicanje i unaprjeđivanje  svih oblika odgojno-obrazovnog rada; stvaranje intelektualnih, materijalnih i drugih uvjeta za učenje i prikupljanje, obrada, omogućavanje korištenja i pristupa svim izvorima informacija i znanja – na tradicionalnim i novim medijima.

 

Članak 3.

Knjižnicu vodi stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka koji/a u ostvarivanju funkcije i zadataka knjižnice surađuje s učenicima, nastavnicima i svim djelatnicima škole.

 

 

II. KORISNICI KNJIŽNICE

 

Članak 4.

Korisnici školske knjižnice su učenici, nastavnici, stručni suradnici i svi djelatnici škole.

U iznimnim slučajevima knjižnica pruža usluge i vanjskim korisnicima.

 

Članak 5.

Upis u školsku knjižnicu i sve usluge koje ona pruža korisnicima  su besplatne. Prilikom upisa korisnik dobiva člansku iskaznicu.

 

Članak 6.

Korisnik je dužan izvijestiti stručnog/u suradnik/cu knjižničara/ku o svakoj promjeni adrese, broja telefona, razrednog odjela i sl.

Ukoliko učenik prelazi u drugu školu razrednik je dužan provjeriti je li učenik vratio sve posuđene  knjige u školsku knjižnicu.

Ukoliko učitelji, stručni suradnici i ostali djelatnici škole prekidaju radni odnos u školi dužnost im je vratiti sve posuđene knjige u školsku knjižnicu.

 

III. FOND KNJIŽNICE

 

Članak 7.

Fond školske knjižnice podijeljen je na Učenički i Nastavnički fond, a sadrži:

1.   knjižnu građu (knjige, časopise i drugu tiskanu građu)

2.   neknjižnu građu (AV sredstva: audio kazete, video kazete, CD zapise i sl.)

 

Članak 8.

Knjižnična građa je smještena:

1.   u slobodnom pristupu (posudbeni dio fonda)

2.   na otvorenim policama, ali bez mogućnosti posudbe ( časopisi, referentna zbirka, čitaonički fond)

3.   u zatvorenim ormarima (A/V i ostala neknjižna građa)

 

IV. POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 9.

Posudba izvan knjižnice:

1.   Učenici mogu posuditi istovremeno najviše 2 knjige, od toga jednu lektirnu i jednu knjigu za slobodno čitanje, na vremensko razdoblje od 30 dana. Rok posudbe za lektirnu knjigu se može produžiti za još 7 dana, u slučaju da navedeni naslov nije potreban nekom drugom učeniku. Rok posudbe za sve ostale knjige se može produljiti za još jedno trajanje posudbe, tj. 30 dana.

Iznimno, stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka može skratiti rok posudbe zbog povećane potrebe za pojedinim naslovom, ali o tome će prethodno obavijestiti korisnike!

2.   Nastavnici mogu posuditi istovremeno najviše 4 knjige.

3.   A/V građu  mogu posuđivati samo učitelji, uz prethodnu najavu, onog dana kada im je to potrebno za nastavu.

 

Za vrijeme ljetnih praznika knjižna građa se ne posuđuje jer se provodi revizija fonda.

 

Članak 10.

Knjižnim i ostalim fondom školske knjižnice koji se ne posuđuje (enciklopedije, leksikoni, časopisi i sl.) mogu se koristiti svi korisnici u radno vrijeme knjižnice.

Zaštićeni fond knjižnice (referentna zbirka) koristi se uz dozvolu  knjižničarke.

Literaturu za referate, stručne ispite i sl. potrebno je prethodno najaviti najmanje jedan dan ranije.

 

Članak 11.

Svi korisnici knjižnice dužni su vraćati knjige u za to predviđenom vremenskom roku. U slučaju spriječenosti (bolest, putovanje i sl.) korisnici su o tome dužni obavijestiti stručnog/u suradnik/cu knjižničara/ku.

 

Članak 12.

U slučaju kašnjenja pri vraćanju knjižnične građe korisnicima se

naplaćuje zakasnina od 0,50 kuna po knjizi i po danu. Zakasnina se obračunava nakon 5 dana od upisanog  datuma za vraćanje knjiga. Rok od 5 dana poštede je predviđen zbog moguće neusklađenosti smjene učenika i radnog vremena knjižnice, dana vikenda ili praznika, izostanka učenika ili stručnog/e suradnik/ce knjižničara/ke i ostalih sličnih situacija.

 

Članak 13.

U slučaju gubitka ili uništenja knjižnične građe korisnici su dužni nabaviti istu takvu knjižničnu građu ili platiti puni iznos u vrijednosti izgubljene građe. Za slučaj oštećenja građe naplaćuje se polovica njene vrijednosti. Vrijednost knjižnične građe utvrđuje se uvidom u inventarne knjige školske knjižnice.

 

Članak 14.

Stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka i drugi uposlenici Škole ne mogu uvjetovati izdavanje učeničkih svjedodžbi vraćanjem knjižne građe.

 

U slučaju nevraćanja knjižnične građe nakon završetka školske godine, za nevraćenu građu se šalje službena opomena na adresu korisnika!

 

 

V. ZAŠTITA KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 15.

Zaštita knjižnične građe se u prvom redu provodi pravilnim smještajem. Knjige su smještene na otvorenim policama, gdje je moguće udaljenim od izvora topline.

 

Članak 16.

Knjižnična građa se štiti i ispravnim postupanjem s njom u knjižnici i izvan nje. Pod tim se podrazumijeva da korisnici čuvaju knjige od svakog oštećenja: trganje listova, izrezivanje slika, podcrtavanje, pisanje komentara, obilježavanje stranica pravljenjem “ušiju”, bacanje knjiga pojedinačno ili u školskim torbama i sl.

 

Članak 17.

Zaštita fonda provodi se i redovitim revizijama  knjižničnog fonda  pri čemu se odvaja građa za otpis ili popravak.

 

 

VI. RADNO VRIJEME ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 

Članak 18.

Školska knjižnica je otvorena za korisnike 6 sati dnevno. Radno vrijeme knjižnice za korisnike istaknuto je na vratima. O svakoj promjeni radnog vremena stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka je dužan/na izvijestiti korisnike.

Iznimno je knjižnica zatvorena za korisnike za vrijeme izvođenja nastave u knjižnici, pedagoško-animatorskih aktivnosti, organiziranih posjeta predviđenih godišnjim planom i programom Škole ili obaveza vezanih za stručno usavršavanje.

 

Članak 19.

Ostatak radnog vremena stručnog/e suradnika/ce knjižničara/ke do 8-satnog radnog vremena predviđeno je za obavljanje stručnih knjižničnih poslova, pripreme za odgojno-obrazovni rad, kulturnu i javnu djelatnost, suradnju sa učiteljima i stručnim suradnicima i stručno usavršavanje.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

S odredbama ovog pravilnika razredni učitelji dužni su upoznati učenike, roditelje i skrbnike učenika.

 

Članak 21.

Izvod iz ovog pravilnika mora biti trajno istaknut na vidljivom mjestu u školskoj knjižnici.

 

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči škole.

 

Članak 23.

O ispravnoj primjeni odredaba ovog pravilnika skrbe se ravnatelj/ica i stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka.

 

 

        

Ravnateljica:                                          

mr. sc. Beatrica Šurbek, prof.

 

Predsjednica školskog odbora:

Mirjana Badžek, prof.

 

 

U Zagrebu 1. veljače 2013. godine

preskoči na navigaciju