preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb

Login
DABAR 2021.

 

Godina čitanja

Čitajmo da ne ostanemo bez riječi.

Tražilica
4. a - razredna stranica

Dan škole

Školski list "Mihić"

Mi u medijima

Udžbenici

 

 

Zakonom o udžbenicima  i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu uređen je postupak odobravanja, uvrštavanja u katalog, izbora i povlačenja iz uporabe udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola.

Prema navedenome zakonu, udžbenik je obvezni obrazovni materijal u svim predmetima, izuzev predmeta s pretežno odgojnom komponentom, koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema za pojedini razred i predmet. 

U školi mogu biti u uporabi samo udžbenici koji se nalaze u Katalogu udžbenika odobrenom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Odabir udžbenika za uporabu u školi provodi se u godini u kojoj se mijenja Katalog, i to samo za one predmete i razrede za koje je odobren novi udžbenik i uvršten u Katalog.

Odluku o odabiru udžbenika u višim razredima osnovnih i svim razredima srednjih škola donose stručni aktivi predmeta na razini škole. U svim paralelnim razrednim odjelima viših razreda osnovne i srednje škole za jedan nastavni predmet u uporabi može biti samo jedan udžbenik.

Odluku o odabiru udžbenika u razrednoj nastavi donose učitelji razredne nastave na način koji osigurava višegodišnje korištenje udžbenika unutar škole, osim u slučaju udžbenika radnog karaktera.  

Sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu.

U skladu s propisima Zakona, udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima državnog proračuna vlasništvo su škole, namijenjeni su višegodišnjem korištenju (osim radnih udžbenika) i vraćaju se na kraju školske godine. 

 

Drugi odgojno-obrazovni materijali 

Osim udžbenika, u školi mogu biti u uporabi i nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema, potiču interakciju učenik – učenik i/ili učenik – sadržaj te istraživački i/ili grupni rad (u daljnjem tekstu: drugi obrazovni materijali).

Odluku o objavi  drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju donosi Agencija za odgoj i obrazovanje.

Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala donosi škola i objavljuje na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 15. srpnja. Komercijalni materijali izabiru se isključivo iz virtualnog repozitorija. Odluka  korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala prilaže se školskom kurikulumu kojim se utvrđuje popis komercijalnih i besplatnih drugih obrazovnih materijala koji se planiraju koristiti u nastavi, a učitelj odnosno nastavnik individualno odlučuje koje će materijale utvrđene školskim kurikulumom koristiti.

Odabir udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala za aktualnu školsku godinu možete provjeriti u pripadajućim izbornicima. 

 

 

 

preskoči na navigaciju